Welkom bij ArchiRelief

Christine Jetten en Joris Molenaar

IDENTITEIT IN ARCHITECTUUR
DOOR ORNAMENT EN RELIËF

Nieuwe interpretaties van ornamentiek en het gebruik van patronen leveren nieuwe perspectieven op voor de keramiek en geven gebouwen een eigen identiteit.

Onze gezamenlijke passie ligt bij het geven van een autonome expressie aan de huid van een gebouw. Hiervoor ontwerpen wij ornamenten en reliëfs, met aandacht voor textuur, patroon en kleur, die onder invloed van licht en schaduw zich steeds anders manifesteren.
Zo is ArchiRelief ontstaan: Een nieuwe lijn keramische ornamenten gebaseerd op geometrische basisvormen.

Toepassingen: als gevelornament, als ruimtelijke constructie, als screen en lichtfilter.

VISIE       CONCEPT